WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE BOGDASZOWIC
GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE

 

*******************************************************   
                                             


Dziękuję w imieniu Rady Sołeckiej i swoim za cztery lata ciężkiej pracy na rzecz Bogdaszowic.

Informujemy, iż w tym czasie udało się wykonać:
1. nakładki asfaltowe na ulicy Słonecznej, Chmielnej oraz przy wjeździe z mostu od strony Stoszyc;
2. oświetlenie ulicy Słonecznej oraz lampy na Pałacowej i Kościelnej;
3. remont boiska oraz placu zabaw wraz z nowym boiskiem do siatkówki i placem pod koszem do koszykówki, a także nową skrzynką elektryczną przy boisku;
4. porządki na świetlicy wiejskiej wraz z remontem pieca i zrobieniem komina do pieca, odnowieniem toalet, parkietu na sali oraz zakupem dodatkowych urządzeń (m. in. suszarko-zmywarki) oraz podłączenie świetlicy wiejskiej do kanalizacji;
5. czyszczenie stawu koło przystanku autobusowego;
6. zakupu tablicy ogłoszeń i postawieniu jej koło świetlicy;
7. prowadzeniu strony www dla ogłoszeń wiejskich;
8. organizacji czterech "Mikołajek" oraz czterech "Dni Dziecka" dla naszych dzieci oraz kilku imprez dla dorosłych (Dzień Kobiet, Sylwester (4 razy), Walentynki, Kolędowanie i inne);
9. doprowadzeniu do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi wraz z możliwością zabudowy na północy wioski;
10. wykonano trzy razy wieniec dożynkowy, za które otrzymaliśmy wyróżnienia;
11. utwardzono kruszywem ulice Pałacową, Ziołową, Fiołkową, Torfową i Łąkową;


oraz wielu, wielu innych drobnych rzeczy, które porawiły w większym lub mniejszym stopniu jakość życia w Bogdaszowicach.
Podatki za IV kwartał będą zbierane dnia 15.11.2015 o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej.
Zapraszam zainteresowanych. 
Rozliczenie Pani A Szymanowskiej (skarbnika) z czterech lat:


Kreator stron internetowych - przetestuj